Klachtenregeling

Je hebt een klacht of je bent niet tevreden.

Wat vervelend! Natuurlijk is mijn intentie om mijn diensten zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Als je tevreden bent hoor ik het graag, maar het is net zo belangrijk dat je het laat weten als je niet tevreden bent. Hopelijk kunnen we dan samen in gesprek gaan en mogelijk tot een oplossing komen.

Een klacht aan mij laten weten

Je kan een klacht of een suggestie indienen via mijn klachtenformulier of per e-mail info@spiritueellicht.nl     
Jouw klacht kan leiden tot verbetering van mijn dienstverlening.

Wat heb ik nodig om je klacht te kunnen behandelen?

  • Beschrijf wat er is gebeurd en waarover je niet tevreden bent.
  • Geef aan wat volgens jou de beste oplossing is.
  • Vermeld je e-mailadres en telefoonnummer.
  • Stuur eventuele kopieën van relevante bijlagen.

Wat kan je van mij verwachten?

Nadat je een klacht heb ingediend, neem ik binnen een week contact met je op en ontvang je binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie van mij. Lukt dat niet (bijvoorbeeld omdat meer onderzoek nodig is), dan laat ik je weten wanneer je wél een reactie kunt verwachten.

Klachtenfunctionaris en geschilleninstantie.

Als therapeut val ik onder Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet zorgt onder andere voor een betere en snelle aanpak van klachten. Ik val als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl. Het GAT is een onafhankelijke klachtenfunctionaris en bij een door de minister erkende geschilleninstantie.

en bij het GAT, Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten.

Is je klacht ingewikkelder van aard en niet één-twee-drie opgelost, dan kan je eenvoudig via de website van de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT) het klachtenformulier invullen. Klik hier om een klacht te melden aan het GAT.

Ik heb een klacht en wil deze klacht melden bij het GAT, wat nu?

GAT adviseert u om uw onvrede of klacht over uw behandeling eerst met uw behandelaar te bespreken. Vaak lost dit het probleem op. Als er bijvoorbeeld sprake is van een misverstand kan een gesprek verheldering brengen. Therapeuten die aangesloten zijn bij een door GAT erkende beroepsorganisatie zijn meer dan bereid om met u in gesprek te gaan. Komt u er samen toch niet uit of laat de situatie het niet toe het te bespreken? Volg dan onderstaand stappenplan.

1. Dien de klacht in

Dien de klacht in bij GAT. De gratis toegankelijke en onafhankelijke klachtenfunctionaris zet zich in om samen met u en de therapeut tot een oplossing te komen. Klik hier om een klacht te melden aan het GAT.

2. De geschillencommissie

Komen u en de therapeut niet tot een oplossing? Betaal het klachtengeld (€125) en dien de klacht opnieuw in. Het klachtengeld ontvangt u terug indien u in het gelijk wordt gesteld.

3. Commissie doet uitspraak

Beide partijen worden gehoord door de GAT-geschillencommissie. De GAT-geschillencommissie doet een passende en bindende uitspraak.

Ga naar de website van het GAT voor meer informatie of om een officiële klacht te melden. 
Klacht melden bij het GAT

Ik val als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en
GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl