Luisterkind en dyslexie


Diana Hendriks – van Beaumont (de grondlegger van de Luisterkind Methode) heeft in samenwerking met 20 Luisterkindwerkers een onderzoek gedaan in hoeverre een Luisterkind-afstemming een waardevolle bijdrage kan leveren bij lees- schrijfproblemen bij zowel kinderen als volwassenen.

Er is op 244 personen met dyslexie (met en zonder diagnose) een Luisterkind-afstemming gemaakt en het effect van deze Luisterkind-afstemming, op de ontwikkeling van lezen en schrijven, is 3 maand gevolgd en vervolgens samengevat in een rapport.

Hierbij zijn aan de personen de volgende vragen gesteld als:
– Wanneer heb je dyslexie in je leven toegelaten?
– Wil je van je dyslexie af?
– Wat heb je ervoor nodig om van je dyslexie af te geraken?
– Wat vind je fijn als ondersteuning?
– Wie kan je daarbij helpen?