Telepathisch communiceren met dieren

We kunnen heel wat van dieren leren. Dieren spiegelen ons, om ons bewust te maken van onze gevoelens en gedrag. Dieren nemen onze pijn en gevoelens over waardoor er (gedrags-)problemen kunnen ontstaan. Dieren kunnen ook om andere redenen gedragsproblemen hebben. Denk maar eens aan in huis plassen en agressief gedrag, dit kan bijvoorbeeld komen door angst, dominant gedrag of een medische oorzaak hebben.

Wat heeft jou dier je te vertellen?
Wat zou jij je dier willen vragen?

Communiceren met dieren gaat op afstand met behulp van een duidelijke foto waar het oog/de ogen van het dier op staan. Samen met de naam en het geslacht van het dier kan ik contact leggen met het dier. Om te communiceren met dieren maak ik telepathisch contact. Via gedachten, gevoelens en beelden kan op deze manier informatie uitgewisseld worden. Doordat er op energie niveau contact met een dier gemaakt wordt is de fysieke afstand tot het dier niet belangrijk. Het is ook mogelijk om met overleden dieren contact te maken. Vaak blijven overleden dieren bij haar of zijn mens. 

Voor dieren is het de normaalste manier om via telepathie met elkaar te communiceren en zij stellen het erg op prijs dat hun mens op die manier contact met hun dier zoekt. Mensen worden ook met deze gave geboren, maar wanneer we gaan praten verleren we het. Onbewust maken mensen nog wel telepathisch contact met hun dier of baby.

Soms kunnen de kleinste veranderingen al voor problemen zorgen. Misschien wil je contact met je dier omdat hij of zij ziek is, niet lekker in zijn vel zit, angstig of gespannen is, ook (gedrags-)problemen kunnen een reden zijn voor een telepathisch gesprek met uw dier.

Een gesprek om u dier beter te leren kennen maar ook om problemen op te lossen of te voorkomen. Bijvoorbeeld bij:

  Gedragsproblemen

   Onverklaarbare gedragsverandering 

   Voor of na een verhuizing

   Introductie van een nieuwe soortgenoot of een ander huisdier

   Als er een baby opkomst is of geboren is in het gezin

   Voorbereiding op een reis (van dier of mens)

   Voorbereiding op een ingreep/onderzoek

  Veranderde relatie tussen huisdieren onderling

  Overlijden van verzorger of ander huisdier

  Voor of na het overlijden van het dier zelf

In verschillende situaties kan Bach Bloesem Therapie en/of reiki een goede ondersteuning zijn. Ik kan jou en je dier helpen met het adviseren van Bach Bloesem remedie en het geven van reiki. Bach Bloesem therapie werkt erg goed op het gedrag en de emoties van mens en dier. Het is homeopathisch waardoor het niet schadelijk is. Reiki werkt erg goed wanneer jij of je dier uit balans bent/is en daardoor ziek is of bij spanningen en angsten.